360° Zpětná vazba neboli 360° Feedback je nástroj, který pomocí dotazníkového šetření umožní zjistit úroveň schopností u měřené osoby a její kompetence. Výsledky pomohou ukázat silné stránky a oblasti pro rozvoj daného pracovníka. Tato metoda je s oblibou využívána aby manažerům a vedoucím pracovníkům ve firmě ukázala jakým způsobem pracovat na rozvoji konkrétních kompetencí zaměstnanců.

Tento web slouží ke shromáždění stručných věcných informací o metodě 360 zpětná vazba. Měl by sloužit jak profesionálům z řad manažerů, kteří hledají informace o tomto nástroji za ůčelem jeho použití ve své firmě. Stejně tak slouží jako rozcestník a shromaždiště pro lidi, kteří s touto metodou již mají své zkušenosti. Těm je zde umožněno informace a zajímavosti o této metodě mezi sebou šířit, vyměňovat a diskutovat, pro zkvalitnění a zefektivnění použití tohoto nástroje pro všechny.

Máte-li jakékoliv připomínky či návrhy k obsahu tohoto webu, neváhejte je navrhnout v diskuzi v sekci Doporučení a zkušenosti, a pokusíme se je zde zodpovědět.