Cílová skupina

Je určena pro manažery a specialisty, obecně řečeno pro pracovníky, kteří jsou v časté interakci se svým okolím uvnitř firmy, tzn., že potenciální respondenti na ně mají nějaký opodstatněný názor. V opačném případě postrádá tento typ hodnocení smysl.

To se týká např. typu obchodníka, který je stále na cestách. Kolegové s ním prakticky nepřijdou do styku a podřízené nemá. Organizovat pro něho 360° zpětnou vazbu jenom proto, aby ho ohodnotil jeho šéf je značně neefektivní a mimo smysl tohoto nástroje.