Co je to 360stupňová zpětná vazba?

Je to dotazníkové šetření, které slouží ke zjištění jak vnímá pracovní chování hodnoceného člověka v oblasti soft skills (kompetencí) jeho okolí, tzn. nadřízený, kolegové, podřízení, případně interní klienti. Pomocí 360° zpětné vazby nelze zjistit, jaký tento člověk je, ale pouze to, jak se jeví lidem okolo v porovnání s tím, co si o sobě myslí on sám.

360° Zpětná vazba vznikla zřejmě jako odpověď na povzdechy typu:

„Kdybych tak věděl(a), co si o mně myslí kolegové v práci. Možná bych pak svoje chování v některých aspektech zkorigoval(a).“

Nebo

„Kdyby on(a) věděl(a), co si o něm/ní okolí myslí, nejspíš by některé situace řešil(a) trochu jinak“.

V tomto směru je 360ka těžko nahraditelná. Klasické roční hodnocení zaměstnanců manažerem má jiný účel i průběh. Development centrum má podobný cíl, ale nástroje, hodnotitelé, způsob organizace, cena a nakládání s výstupy jsou tak odlišné, že je obtížné je srovnávat.